Buitenschoolse
opvang bij
De Boemerang

BSO, DE LEUKSTE VORM VAN VRIJE TIJD

Buitenschoolse opvang is voor de kinderen vrije tijd. Wij vinden het dan ook belangrijk dat de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze willen doen.

Dat mag een activiteit zijn, alleen spelen of samen spelen met ander kinderen, maar lekker op de bank nietsdoen mag ook!

Voorschoolse opvang

Voordat de schoolbel gaat is LPS De Boemerang al open voor de vroege vogels! Uw kind kan hier nog even uitrusten in de knusse groepsruimte voor de schooldag begint of zich al helemaal uitleven in één van de leuke speelhoeken (lego, poppenhoek, spelletjes en knutselhoek) of in de speellokalen van school.

Heeft uw kind nog niet gegeten thuis? Dan kan het aanschuiven aan de ontbijttafel voor een lekkere boterham.
Wanneer de bel gaat, brengen onze pedagogisch medewerkers de kleuters naar hun klaslokaal; de oudste kinderen gaan op eigen gelegenheid naar de klas.

Naschoolse opvang

Bij LPS De Boemerang bieden we geen naschoolse opvang op locatie aan, maar u kunt wel gebruik maken van de naschoolse opvang op locatie LPS Jongleren. Uw kind wordt dan na schooltijd met een busje opgehaald en naar locatie Jongleren gebracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Krachten bundelen

Bij LPS kinderopvang De Boemerang besteden we veel aandacht aan relaties met partners in de regio. Er worden bijvoorbeeld regelmatig leuke workshops en activiteiten georganiseerd voor de kinderen, onder andere met (sport)verenigingen in de buurt.

We werken samen met logopedisten voor vroegtijdige signalering en begeleiding van spraaktaalproblemen en met het To-Taalhuis voor taalstimulerende activiteiten.

Voor de activiteiten voor de naschoolse opvang werken we samen met de Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI). Daarnaast hebben we veel contacten met sportverenigingen, muziekverenigingen en culturele instanties in en rondom de gemeente Woensdrecht.

Voor de Voorschoolse Educatie (VE) is de jeugdgezondheidszorg van Thuiszorg West-Brabant belangrijk voor ons in het kader van de VE-doorverwijzingen en de Gemeente Woensdrecht voor het VE-aanbod.