LPS Kinderopvang
De Boemerang
in Hoogerheide

SPELEND WIJS WORDEN

Wij vinden dat ieder kind uniek is. Het is fantastisch om al die verschillende karakters te zien opgroeien in onze groepen! Uw kind krijgt bij ons alle tijd en ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving hun ontwikkelproces vorm te geven. Ook uw kind kan zijn eigen route kiezen. De een pakt de snelweg terwijl de ander rustig de tijd neemt. En dat mag. Bij De Boemerang zorgen we ervoor dat uw kind zich vertrouwd en begrepen voelt en zich daardoor met plezier en zelfvertrouwen kan uitleven in de ruime speelhoeken. Maar lekker buiten zijn op onze eigen buitenspeelruimte, kan natuurlijk ook.

Waarom kiezen voor De Boemerang?

  • Onze peuteropvang en voorschoolse opvang zijn, samen met drie basisscholen, gevestigd op dezelfde locatie. We zien grote waarde in sterke samenwerking en afstemming met de diverse basisscholen.
  • Bij ons krijgen kinderen de ruimte om keuzes te maken en hun eigen (onderwijs)leerproces vorm te geven, begeleid door leerkrachten of pedagogisch medewerkers.
  • We stimuleren vaardigheden die passen bij een brede ontwikkeling.
  • Omdat we samen met drie basisscholen in één gebouw zitten, doen we soms samen met de scholen een activiteit. Op deze manier kan uw kind alvast wennen aan de basisschool en aan de meesters en juffen.
  • De Boemerang is een Gezonde Kinderopvang. We willen gezond-zijn en gezond opgroeien stimuleren, zowel in eten en drinken als in activiteiten. Daarom gaan we –liefst iedere dag- naar buiten om op avontuur te gaan.
  • De band met ouders vinden we erg belangrijk. Naast persoonlijk contact met ouders hebben we ook een ouderportal, dat directe communicatie op praktisch en inhoudelijk gebied vergemakkelijkt.
  • Op De Boemerang vinden we het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen. De inrichting biedt kinderen een gevoel van geborgenheid en tegelijkertijd nodigt het uit tot spel.

Spelenderwijs ontwikkelen

Wij bieden een liefdevolle en veilige plaats, waar kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en zelfbewust mens. Ieder op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ieder kind is uniek. Het ervaart de wereld op zijn of haar manier, vanuit eigen beleving en ontwikkelingsniveau.

Uw kind krijgt van ons de tijd en ruimte om dingen zelf te proberen en activiteiten te kiezen. Daardoor groeit het zelfvertrouwen. Dat noemen we competent. Uw kind leert en ontwikkelt zich van jongs af aan door te spelen en te ontdekken. We sluiten aan op de beleving van het kind.

Veiligheid vinden we ook belangrijk. Om zich goed te kunnen ontwikkelen is het van belang dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt. We benaderen ieder kind met respect. Dit doen we door uw kind serieus te nemen en het te leren op respectvolle wijze om te gaan met andere kinderen, volwassenen en de natuur.

Peuteropvang

LPS De Boemerang biedt peuteropvang aan in het gebouw van Brede school De Boemerang in Hoogerheide.

Buitenschoolse opvang

De Boemerang biedt naast peuteropvang ook buitenschoolse opvang aan. Vanaf 7 uur is uw kind welkom bij de voorschoolse opvang in het gebouw van de Brede school.
Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de naschoolse opvang op locatie Jongleren, waar uw kind met een busje naartoe gebracht wordt.